Ondernemersvereniging

 • Bestaande en startende ondernemers, en voor mensen die overwegen ondernemer te gaan worden.

 • Kamion

Coaching, counseling e.d.

Freelance(bemiddeling)

bemiddelingsservice

Beroepsverenigingen

Alternatieve geneeswijze

Hulp bij verwerking

onderwijs en opvoeden

Sport en beweging

Adviesbureau's voor ondernemer

Psychotherapie

Reading en Healing

EFT therapie

 • Emotional Freedon Techniques (EFT) is een afkorting van Emotional Freedom Techniques. Het is de beste zelfhulpmethode van deze tijd en is een vorm van energiepsychologie die je vrij maakt van negatieve emoties en je weer weer ruimte geeft om je doelen te bereiken.

 • EFT MONITOR

Mindfulness therapie

 • Door mindfulness te beoefenen wordt het mogelijk de werkelijkheid te aanvaarden en bewust aandacht te geven aan jezelf en alles om je heen

 • Ontspanningsbegeleiding

EMDR

 • EMDR (Eye Movement Desensitization & Reprocessing) is een therapeutische methodiek, die op dit moment één van de meest effectieve behandelmethodes is bij de behandeling van o.a. PTSS (posttraumatische stressstoornis). Mensen die een ingrijpende, nare gebeurtenis hebben meegemaakt en hierna klachten hebben zoals angsten, nachtmerries, schrikreacties, herbeleving, paniekstoornissen, fobieën, posttraumatische stresstoornis, slaapstoornissen etc., kunnen zeer effectief met deze methodiek worden behandeld.

 • Praktijk Energiek Hoofddorp
 • Praktijk Equilibre

Integratieve kindertherapie

 • Integratieve kindertherapie is een kortdurende en intensieve vorm van psychotherapie voor kinderen van 4 t/m 12 jaar die op een bepaald moment in hun leven wat extra hulp kunnen gebruiken en vaak gedrag vertonen dat moeilijk is voor henzelf en voor de omgeving. De therapie helpt kinderen die om verschillende redenen niet lekker in hun vel zitten in korte tijd weer op de juiste weg.

 • Kindertherapie 035
 • Kindertherapie PUUR

Traumaverwerking

 • Het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis gebeurt vooral door erover te praten met anderen. Door luisteren en vragen te stellen kan je worden geholpen de gebeurtenis, die vaak een verwarde indruk achterlaat, op een rij te zetten. Dan pas kan je de gebeurtenis goed overzien en je eigen rol beoordelen, zodat de gebeurtenis een plaats kan krijgen in het bestaan.

 • Praktijk Equilibre
 • Somatic experiencing

NLP

 • Neurolinguïstisch programmeren (NLP) is een methodiek voor training, coaching en communicatieverbetering.De grondgedachte van NLP is dat vaardigheden van zogeheten experts in kaart gebracht en als techniek aan anderen onderwezen kunnen worden.

 • Ik coaching

Complementaire geneeswijze

Welzijnspraktijk

 • Laagdrempelige coaching en counseling op het gebied van o.a.: - zelfbeeldverbetering - gewichtsbeheersing - relatieproblemen - gezinsproblemen Tevens online therapie mogelijk.

 • Welzijnspraktijk Zutphen

Bloggen

Telefonische hulplijn

Workshop en trainingen

Gezondheid en lifestyl

Relatie-gezinstherapie

Praktijkruimte huren!!

 • Een ruimte huren voor een of meer dagdelen? Dan is de FleXplek uw plek! De FleXplek: een uitkomst voor iedereen die: - thuis geen (extra) ruimte heeft om te werken of te studeren - een praktijk wil opbouwen - af en toe (of regelmatig) een vergaderruimte nodig heeft - een ruimte zoekt voor een rustig gesprek - oefenruimte zoekt voor zijn of haar opleiding - een cursus, workshop of lezing wil geven Kortom: voor iedereen die een flexibele werkplek nodig heeft.

 • De Flexplek

Coaching in het buitenland

Regressietherapie

 • Regressie is het herbeleven van vroegere ervaringen die ten grondslag liggen aan huidige problemen en eigenaardigheden. Regressietherapeuten gebruiken herbelevingen voor het ophalen van vergeten en onverwerkte ervaringen die storend nawerken, maar ook voor het reactiveren van goede gevoelens, vergeten positieve ervaringen en slapende vermogens.

 • Praktijk voor Zelfbeschouwing

Kindercoaching

Training en coaching

Haptonomie

Creatieve therapie

 • In veel soorten therapie is praten erg belangrijk. Maar niet iedereen kan/wil in woorden uitdrukken wat er in hem of haar omgaat. Bij Creatieve Therapie Beeldend worden de problemen/klachten van de cliënt door het beeldend werken zichtbaar, en daarmee helder en bespreekbaar en beter behandelbaar.

 • Sanne Marsé,Creatief Therapeut

Psychosociaal therapeut

 • Psychosociale problemen zijn problemen die niet veroorzaakt worden door een psychiatrische stoornis, maar door levensproblemen. Psychosociale problemen zijn problemen die niet veroorzaakt worden door een psychiatrische stoornis, maar door levensproblemen. Door gesprekken, oefeningen en thuisopdrachten krijg je handvaten aangereikt om meer inzicht te krijgen in je gevoelens en problemen en handvaten om je problemen op te lossen.

 • Praktijk Energiek Hoofddorp
 • Praktijk LEEF! te Lelystad
 • Welzijnspraktijk Zutphen

Gestalttherapie

 • Gestalt is een therapie van het hier en nu. Open gaan staan voor wat er in je leeft. Door dit te volgen leidt dit naar het juiste inzicht en het juiste doen. Gestalttherapie leidt tot zelfondersteuning; keuzes kunnen maken in overeenstemming met je behoeften en je omgeving.

 • Ik zoek een coach
 • Ik zoek een therapeut

Psychodynamische therapie

 • Psychodynamische therapie is een vorm van psychotherapie die aanvullend (complementair) is aan de reguliere geneeskunst en dient niet als vervanging daarvan.

 • Fit&Vitaal Coaching
 • Initium

Psychiatrie

Zwangerschapsbegeleiding

 • Begeleiding gedurende zwangerschap en tijdens de bevalling

 • De Geboortenis

Hulpverleners coachen

 • Omdat coaches, therapeuten, trainers en ander soort hulpverlenerszelf ook vaak genoeg coaching nodig hebben.

 • De levenspadvinderij

Opleidingen

Cursus

Adverteren

Leertherapie

yoga en ayurvedische massage

Loopbaanbegeleiding

E coaching, counseling e.d.

Beurzen

 • De beurzen worden georganiseert onder de naam; “de Lichtster” en staan voor “Zuiverheid in Spiritualiteit”. De beurzen staan open voor alle standhouders die het spirituele werk met heel hun Hart uitoefenen en het geld op de 2e plaats hebben staan. Alle informatie over de beurzen komen te staan hier op onze eigen site van “de Lichtster”. De gevraagde consultprijzen zijn vastgesteld tot € 15.00 per consult(lager mag altijd).Als standhouder bieden wij jouw de volledige vrijheid op de beurs mits in goed overleg met “de Lichtster”.

 • (Gratis) Spiriteuele beurzen
 • Alternatief Kompas
 • Paramarkt

Hulpverlenings cadeaubonnen

Ontspanning

Mediation

 • Mediation is het oplossen van conflicten met de hulp van een neutrale persoon: de mediator. De mediator doet geen uitspraak. Hij of zij begeleidt de communicatie tussen de partijen. Bij mediation krijgen beide partijen de gelegenheid om emoties, wensen en belangen in te brengen. De mediator helpt de partijen vervolgens samen te werken bij het komen tot een overeenkomst aan de hand van de zelf aangedragen oplossingen van partijen. Dit proces vindt plaats in een besloten en veilige omgeving.

 • Mediator
 • ZelfSterk

klanktherapie

 • Via klank ervaar je vreugde, blijschap en geluk. Klank dringt door tot in de diepere lagen van het bewustzijn met de intentie om blokkades op te heffen.

 • OM

Secretariële ondersteuning

Massagetherapie

 • Een belangrijk uitgangspunt van massagetherapie is dat lichaam en geest verbonden zijn. Praktisch gezien betekent dit dat geestelijke overbelasting zich uiteindelijk zal manifesteren in lichamelijke klachten.

 • Praktijk Manitou
 • Shiatsu in Bedrijf
 • YourInnergy

Sensitherapie

 • Sensitherapie is een therapievorm die is ontstaan uit een enorme behoefte aan een effectieve en snel te leren therapievorm.

 • De Helende Roos

ondernemersservice, zakelijke

Communicatie-ondersteuning zzp

carrièrecoaching

Forum

AANKONDIGINGEN!!

Groepspraktijk Via Natura

 • 'Via Natura' betekent de 'Natuurlijke Weg'. De therapeuten in onze groepspraktijk werken met u samen aan een verbetering van uw gezondheid en gevoel van welzijn door middelen en therapieën in te zetten die passen op deze natuurlijke weg.

 • Via Natura

Therapeutischepraktijk Kersten

MKC&O

 • brengt organisatieadvies, coaching en mediation in (de) praktijk Meer resultaat en maatwerk door één opdracht

 • To the point

@tol training en coaching

 • Omgaan met sensitiviteit en preventie van uitval door stress of hooggevoeligheid

 • Training en coaching

polyenergetische therapie

 • Bij polyenergetische therapie gaat het om het komen tot de kern en wordt er veel met het on(der)bewustzijn gewerkt.

 • polyenergetische therapie

zoeken en gevonden worden

 • Sites waarop deskundigen kunnen adverteren en waarop hulpzoekende kunnen zoeken naar gepaste hulp

 • Therapieplein

Terugdringen van verzuim

 • Terugdringen van verzuim: coaching en training ter preventie en verkorten van de duur van uitval.

 • Fit & Vitaal Coaching

Natuurgeneeskunde

Kinder- & Jeugdtherapie

Hypnotherapie

E-coaching/counseling

 • Naast persoonlijk counselen en coachen bestaat ook E-coaching/counseling. Dit is een nog laagdrempeligere vom van hulpverlening. Het is anoniem, snel,op afstand,goedkoper,geen wachtlijsten. Daarnaast kan er even afstand genomen worden als het allemaal iets teveel of te confronterend wordt. Ook is het allemaal na te lezen, waardoor het beter op je in kan werken, mocht dit nodig zijn.

 • Welzijnspraktijk Zutphen
 • De email coach
 • Counselling Praktijk Hoorn

Levenscoaching

Diëtist

 • Wat je gelooft over eten, gewicht en afvallen heeft veel invloed op wat je daadwerkelijk eet en weegt! Wat wil jij geloven?

 • De Olijftak
 • Vita Voedingsadvies

Voeding en coaching

Synesie coaching

Vrijwilligerswerk